About Panchayat Samiti Chandgad

चंदगड पंचायत समिती ही तालुक्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाचे कार्य करीत आहे. चंदगड पंचायत समितीचे संकेतस्थळ कार्यान्वीत करतांना डिजिटल इंडियाचा मुख्य हेतू प्रभावीपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.


Read More 

Digital Grampanchayat Project

डिजिटल इंडिया अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ग्रामपंचायतींचा विकास होण्यासाठी आम्ही 'डिजिटल ग्राम' संकल्पना राबवली आहे.


Read More

Panchayat Samiti Schemes

पंचायत समिती मधील विविध योजना व त्याची परिपूर्ण माहिती तसेच विविध विभागांची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आली आहे. योजनाविषयक माहितीचा समाजातील प्रगत घटकाबरोबरच समाजातील दुर्बल व शेवटच्या घटकापर्यंत मिळण्यास मदत होईल.


Read More 

Panchayat Samiti Chandgad
Menu

शिक्षण विभाग

education

शालेय पोषण आहार.

     योजनेचे स्वरूप – केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार ही योजना प्राथमिक शाळांतील इ. १ली ते इ ५ वी तील मुलांना शासन निर्णय क्र. मुप्राशा १०९५/ २१३४ / प्राशि / २ मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई दि. २२/११/९५… Continue reading

सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना.

योजनेचे स्वरूप – या योजनेअंतर्गत हालाखीची आर्थिक परिस्थिती मुळे शिक्षण मध्येच सोडाव्या लागणाऱ्या मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी जिल्हा स्तरावर सावित्रीबाई फुले दत्तक मुलीस तिचे इ. ८ वी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होई पर्यंत दर महा रु.३०/- देण्यात येतील योजनेचे… Continue reading

मुलींची उत्कृष्ट पटनोंदणी .

योजनेचे स्वरूप – या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील मुला मुलींच्या पट नोंदणी मध्ये उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना तसेच जिल्ह्यातील एक विस्तार अधिकारी शिक्षण यांना रोख रक्कमेच्या स्वरुपात बक्षिस दिले जाते. योजनेचे निकष – शाळेमध्ये मुलींची उत्कृष्ट पट नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सदरची… Continue reading

गणवेश व लेखन साहित्य वितरण.

योजनेचे स्वरूप – या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळातील इ.१ ली ते ४ थी मध्ये शिकण घेणाऱ्या  अनुसूचित जाती, अनु. जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील मुले व मुलींना प्रती वर्षी १ गणवेश, लेखन… Continue reading

विद्यार्थ्यांना–उपस्थिती भत्ता.

योजनेचे स्वरूप – या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळातील इ.१ ली ते ४ थी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जाती अनु. जमाती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रत्येक हजर दिवसासाठी रु.१ प्रमाणे वार्षिक रु. २२० /- चे मर्यादेत मदत केली जाते. योजनेचे निकष… Continue reading

शिष्यवृत्ती परिक्षा माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक परीक्षा फी .

योजनेचे स्वरूप – या योजनेअंतर्गत 100 टक्के विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा लाभ मिळावा व स्पर्धात्मक परीक्षांची आवड निर्माण व्हावी यासाठी परीक्षा फी मध्ये सवलत योजनेचे निकष – मागासवर्गीय मुलांची १०० टक्के फी व सर्वसाधारण घटकांतील मुलांची ५० टक्के फी भरणेत येते. अंमलबजावणी… Continue reading

राजर्षि शाहू सर्वागींण शिक्षण व गुणवत्ता विकास कार्यक्रम .

योजनेचे स्वरूप – या योजनेअंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुल शाळेत आणणे, सर्वागीण / दर्जेदार शिक्षण देणे, शिक्षकांची गुणवत्ता व उपक्रमशीलता वाढवणे, शिक्षकांना अधिक सक्षम करणे, शिक्षणाची लोक चळवळ निर्माण करणे, प्रशासन सुलभीकरण करणे, 100 टक्के विद्यार्थ्याची उपस्थिती, विद्यार्थ्याचा… Continue reading

जि. प. शाळेतील विद्यार्थ्यासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्पर्धा आयोजन करणे .

योजनेचे स्वरूप – या योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्याची तालुका स्तरावर व जिल्हा स्तरावर सांस्कृतिक स्पर्धा घेणेत येते या स्पर्धेत विजयी होणाऱ्या विद्यार्थ्याना बक्षिस व प्रमाणपत्र दिले जाते. योजनेचे निकष – वरिष्ठ व कनिष्ठ अशा दोन गटांमध्ये तालुकास्तरावर स्पर्धा घेवून… Continue reading